Que no se’t mengin les cookies

Des que Internet forma part del nostre dia a dia i utilitzem diferents navegadors web per accedir a tota la informació que se’ns ofereix, existeixen les cookies o galetes. Les cookies no deixen de ser dades que el nostre navegador web emmagatzema en el nostre disc dur sobre la navegació que estem fent, a mode d’historial.

De cookies n’hi ha de molts tipus i existeixen des que Netscape va crear el llenguatge JavaScript per al seu navegador. Començant per les més bàsiques o cookies de sessió (que no conserven dades i desapareixen en finalitzar la navegació), fins les cookies persistents (que conserven dades de l’usuari i es poden conservar per un temps indefinit). A més, les cookies poden ser pròpies o de tercers.

Si us heu fixat, des de fa un temps ençà que durant la navegació web, sovint ens trobem un missatge (molest) amb un text que ens informa sobre l’ús de cookies quan visitem un nou portal web, sol·licitant-nos la nostra aprovació per continuar navegant sense interrupcions.

Doncs bé, això és perquè dins el marc de l’aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l’any 2012 va entrar en vigor l’anomenada “Llei de Cookies”, que obliga als propietaris dels llocs web a informar de forma clara i obtenir el consentiment explícit dels navegants per la utilització de les cookies persistents en els seus llocs web.

Fa pocs mesos que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha començat a tramitar expedients sancionadors aplicant aquesta llei, amb multes que poden qualificar-se d’infraccions lleus (entre 600€ i 60.000€), infraccions greus (entre 60.001€ i 300.000€) o infraccions molt greus (entre 300.000€ a 600.000€). De fet, la pròpia AEPD ha publicat una guia sobre l’ús de les cookies per evitar aquestes infraccions i adequar la nostra web a la nova normativa.

I com sabem si el nostre web utilitza cookies persistents?

La majoria de portals web actuals utilitzen cookies persistents de tercers pel simple fet d’estar utilitzant eines tant comuns com el Google Analytics, widgets de YouTube o Pinterest, mapes d’ubicació de Google Maps.. o simplement per tenir un gestor de continguts de codi obert com WordPress, Joomla o Drupal, entre altres.

Amb aquesta llei, les cookies no poden executar-se fins que l’usuari n’accepti les condicions d’ús. Així doncs, la solució més eficaç i segura que queda és advertir de bon principi a l’usuari que el nostre web utilitza aquest tipus de cookies i que ens ha de donar el seu consentiment per poder seguir navegant amb total llibertat i sense restriccions.