back to top

Construint la marca SmartCatalonia

Com difondre a les xarxes el concepte d’Smart City a escala de país

Sostenibilitat, gestió més eficient dels serveis, creixement econòmic, participació ciutadana... Ser un territori intel·ligent, en definitiva, és aprofitar les TIC per millorar la qualitat de vida de les persones.

SmartCatalonia és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu convertir Catalunya en un “Smart Country” de referència internacional.

Des de Iuris.doc gestionem tota la comunicació on-line d’aquest projecte, per posicionar la marca SmartCatalonia a Internet, i fomentar la integració i la coordinació de les empreses i iniciatives d’arreu del territori.

A través d’una estratègia de màrqueting de continguts multi-canal (web, Social Media, campanyes d’e-mailing, etc.) perseguim consolidar SmartCatalonia com una iniciativa de referència que promou una societat més intel·ligent, sostenible i integradora gràcies a l’ús de la tecnologia i la informació digital.

Un exemple d’aquest contingut és el vídeo “Pla #DonaTIC: apoderar les dones en l’àmbit tecnològic”, una peça audiovisual creada per Iuris.doc en la que el Govern vol fer del Pla Dona TIC l’estratègia de país que aglutini totes les accions destinades a apoderar les dones pel que fa a la tecnologia.

Projecte:

Estratègia digital d’ SmartCatalonia

Client:

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

Visita la web:
Clients Iuris.doc | Generalitat de Catalunya

Projectes relacionats

Do not miss our stories!

Ideas, projects, trends, events. Subscribe to our newsletter and update it..

I have read and accept the legal terms.

Les informamos que, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, ponemos a su disposición la siguiente información: El Responsable del tratamiento de sus datos es Iuris.Doc, S.L., con CIF: B61857280 y domicilio en Barcelona, Av. Diagonal, 340-348 - CP 08013. Le informamos que trataremos la información que usted nos facilite con el fin de remitirle comunicaciones de acuerdo a sus intereses y enviarle nuestras newsletters. Los datos personales proporcionados se conservaran mientras usted no solicite su supresión. No comunicaremos sus datos. Le informamos que usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, usted podrá oponerse o solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado al clicar la casilla de aceptación al final de este formulario.

¡Hello and welcome to Iuris.doc! Thank you very much for your message, we will respond as soon as possible.