Web de la xarxa Biotech Industrial Integrativa

Client: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Visitar web: https://rbii.uab.cat/

A Iuris.doc ens hem encarregat de la conceptualització, disseny i desenvolupament de la nova pàgina web del projecte en xarxa Biotech Industrial Integrativa, per al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L’objectiu del web és la difusió de les activitats que realitza la xarxa i la posada en valor de l’activitat científica vinculada.

Així, s’ha conceptualitzat l’arbre de navegació i la interfície gràfica, tenint en compte tots els criteris d’imatge, i usabilitat accessibilitat per garantir l’experiència 100% on-line de l’usuari. També s’ha treballat la identitat digital del projecte (logotip).

La web s’ha desenvolupat sobre la plataforma WordPress, en base a l’arquitectura definida.