Vídeo-animació de la crida Hack the School per a Educació Demà

Client: Fundació Jaume Bofill

Visitar web: http://www.educaciodema.cat/crides/hack-school

Buscar 30 centres educatius que desitgin repensar els seus espais i elements escolars per millorar els aprenentatges dels alumnes i la convivència. Aquest és l’objectiu de la crida Hack the School del projecte Educació Demà.

Des de Iuris.doc hem creat el vídeo-animació que, en un format dinàmic, fresc, didàctic i informal, explica aquesta crida per animar als professors i directors de les escoles a sumar-s’hi.

Projectes relacionats: Vídeo-animació d’Educació Demà per a la Fundació Jaume Bofill Web Educació Demà de la Fundació Jaume Bofill