Pla estratègic on-line per al mNACTEC

Client: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Visitar web: http://www.mnactec.cat

El mNACTEC, museu referent nacional i internacional del patrimoni i la museografia de la societat industrial contemporània, compta amb un nou web en el que hem col·laborat en la seva conceptualització i definició.

Ens hem encarregat de la definició del nou pla estratègic on-line del museu, a través d’una metodologia que inclou focus groups amb els diferents agents vinculats a l’entitat, benchmarking de casos d’èxit de museus de referència internacional i un pla d’accions per a la millora de la presència on-line del mNACTEC.

Article al blog de Iuris.doc: El mNACTEC estrena web.