Continguts web per al Parc Científic de Barcelona

Client: Parc Científic de Barcelona

Visitar web: http://www.pcb.ub.edu/portal/home

Des de Iuris.doc hem col·laborat amb el Parc Científic de Barcelona (PCB) en la posada en marxa de la seva presència on-line produint i publicant al seu CMS els continguts del web.

Amb els nous continguts es buscava donar un nou enfocament comunicatiu als serveis que ofereix el PCB amb l’objectiu de donar a conèixer tot allò que s’ofereix des del Parc a institucions i empreses com a entorn idoni dedicat a la generació, transferència i captació de valor en l’àmbit de les ciències de la vida.