Guia d’usos i estils 2.0 de la UOC

Client: Universitat Oberta de Catalunya

Visitar web: http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html

L’estratègia de gestió i dinamització de les xarxes socials de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va constatar la necessitat de crear un marc d’actuació comú per a la tasca dels diferents community managers.

La nostra tasca ha consistit en l’anàlisi, actualització i redacció d’una nova guia d’usos i estil 2.0. Aquest document marca les pautes i les millors pràctiques en l’estratègia dels diferents canals de la UOC, i és un document dinàmic que s’anirà actualitzant periòdicament.

La digitalització d’aquest document, convertit en una pàgina web, facilita la consulta diària de l’equip 2.0 de la UOC, i alhora esdevé un espai de comunicació directa amb l’àrea de comunicació.

Actualització: Gràcies a la bona acceptació d’aquesta guia d’estil 2.0 online, des de la UOC s’ha decidit que sigui un contingut accessible per a tothom des  de www.guiaxarxes.blogs.uoc.edu.