El “soroll de la humanitat”, un relat d’imatges sonores a càrrec de la BBC

La Història s’ha explicat a través de molts formats i des de múltiples punts de vista; la iniciativa posada en marxa recentment pel canal Radio 4 de la BBC fa un pas més: ens planteja “una exploració” per conèixer el paper que el soroll i l’acte conscient d’escoltar han tingut en la història de la humanitat.

L’aposta, no sabem si inèdita però no per això menys original, és de l’historiador David Hendy (@DavidjHendy), professor a la Universitat de Sussex i impulsor del projecte Noise: A Human History of Sound and Listening.

A través de 30 “capítols sonors” que es publiquen periòdicament a l’apartat de Podcasts&Downloads del web de la BBC (els pots escoltar durant 7 dies després de la seva publicació), Hendy explora “com les nostres interaccions amb el so ens han format al llarg de 100.000 anys”: des de la percussió sorgida de les profunditats de les coves prehistòriques fins al sons que emanen de les grans metròpolis contemporànies.

Els capítols s’han batejat amb noms tan suggeridors com l’ascens dels xamans, contes èpics o persuasions, s’han enregistrat a diversos llocs del món i incorporen materials de la British Library Sound Archive.

Aquest relat fet d’imatges sonores ens porta cap a natura primigènia; cap als “ecos en la foscor” de les grans grutes paleolítiques; cap a l’edat dels grans oradors de Grècia i Roma; cap als sons espirituals de ritus i celebracions o als més violents de batalles i revolucions. La modernitat arriba amb l’era de les màquines i, més tard, amb el que Hendy anomena “l’edat amplificada”: aquella tan familiar en que els sons (o els sorolls, depèn de com es miri) inunden la quotidianitat del nostre món. Fins al punt que l’últim capítol ens parlarà sobre “la cerca del silenci”.

Una proposta suggerent que t’animem a seguir amb l’esperit d’aquell que s’enganxa a una telenovel·la. Per fer-ho no teniu excusa: la BBC posa a l’abast els podcast (recordeu la caducitat de 7 dies de cada capítol!) i la subscripció a la pàgina. També podeu llegir el bloc de la sèrie i fer-vos-en seguidors a facebook.

I si no en teniu prou, podeu profunditzar en aquesta història sonora de la humanitat amb el llibre Noise: A Human History of Sound and Listening tot just acabat de publicar.