Campanyes SEM per a CEOE Formació

Client: Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Visitar web: http://www.ceoeformacion.es/formacionprofesional

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha posat en marxa un programa de formació on-line gratuïta sobre temàtica empresarial que es dirigeix a persones desocupades, treballadors en actiu i professionals autònoms.

És precisament aquest darrer perfil el que necessitava una empenta en les inscripcions, i per aconseguir-ho hem dissenyat i desenvolupat una estratègia de màrqueting digital basada en el posicionament SEM a través del servei de publicitat de Google Adwords.

D’aquesta manera hem assegurat la difusió on-line dels cursos a partir de les paraules claus vinculades a la seva temàtica i en funció dels públics “target”, i en conseqüència hem assegurat un flux constant d’inscripcions.