A jugar! Els concursos a les xarxes socials

Els concursos i els social media formen una simbiosi perfecta. Mentre un concurs permet augmentar la visibilitat i notorietat de la marca de manera econòmica i sense gaire esforç (per no parlar de la recollida de dades de potencials clients), les xarxes socials ofereixen ràpida viralitat, ampli abast i fàcil interacció. Per tant, no és estrany que moltes campanyes 2.0 apostin per incloure el format concurs en la seva estratègia.