Explicant històries

Llegir, sobre paper o en qualsevol altre suport, ha de ser un plaer. Ja sigui per evadir-nos de la realitat o justament per entendre-la, la lectura i els discursos en general han d’atreure i retenir la nostra atenció.